Oferujemy doradztwo transakcyjne oraz strategiczne obejmujące wsparcie w zakresie:

 

  • Pozyskania finansowania zarówno dłużnego jak i kapitałowego
  • Sprzedaży przedsiębiorstwa lub wybranych aktywów
  • Organizacji procesu inwestycyjnego i zakupu obcego przedsięwzięcia
  • Połączenia (Fuzje)
  • Inwestycji w nowe dla klienta obszary rynku (greenfield)
  • Reorganizacje i ograniczanie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, zarówno pod kątem sprzedaży biznesu jak i bieżącego funkcjonowania
  • Wdrażania procesów planowania i kontroli realizacji budżetu
  • Kształtowanie polityki właścicielskie, wdrożenia systemów raportowania
  • Przyspieszanie wzrostu organicznego

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w powyższych obszarach zdobyte w czasie pracy w funduszach inwestycyjnych Private Equity, międzynarodowych korporacjach oraz poprzez samodzielnie zrealizowane transakcje.

Zapraszamy do współpracy!

1