O nas

Model funkcjonowania firmy pozwala na osobiste zaangażowanie prowadzącego w projekt. Każdy z realizowanych projektów traktowany jest indywidualnie, a pełne zaangażowanie się w rozwiązanie konkretnych problemów pozwala na dokładne zrozumienie, określenie i skoncentrowanie się na potrzebach każdego zleceniodawcy. Zasady działalności firmy wobec klienta opierają się na następujących zasadach:

  • zrozumienie celów biznesowych,
  • służenie skonkretyzowanymi i budującymi wartość firmy rekomendacjami,
  • unikanie konfliktów interesów, które doprowadzają do dwuznacznych porad,
  • budowanie długotrwałych relacji z klientem

Zespół

Projekty w zależności od zakresu realizowane są przez zespół lub przez poszczególnych jego członków.

Leszek Piaskowski od początku lat 90 – tych pracował w uznanych firmach, zajmujących się działalnością typu investment banking. Posiada 10 letnie doświadczenie pracy w private equity, zarządzał projektami inwestycyjnymi w Innova Capital i BBI Capital – funduszach dokonujących inwestycji typu „private equity”. Cztery lata pracował w międzynarodowej firmie doradczej w dziale fuzji i przejęć. Posiada także pięcioletnie doświadczenie operacyjne w zarządzaniu przedsięwzięciami gospodarczymi – w tym zarządzanie Śląską Telewizją Kablową sp. z o. o. – wspólną inwestycją czterech instytucji finansowych. W połowie 2005 roku rozpoczął niezależną działalność doradczą. Prowadził inwestycje lub występował, jako wyłączny doradca w ponad dwudziestu zrealizowanych transakcjach typu M&A. Był członkiem Rad Nadzorczych wielu spółek.

Robert Kitłowski – absolwent SGH, stypendysta Lee Iaacocca Institute, karierę rozpoczął w czasie studiów w firmie doradczej. Następnie pracował w funduszach Venture Capital m.in. CARESBAC Polska, międzynarodowych korporacjach: Statoil oraz Toyota Motor Poland, by w roku 2001 objąć stanowisko dyrektora finansowego spółki giełdowej. Przez ponad sześć lat związany był z firmami produkcyjnymi gdzie zajmował się zarządzaniem finansami, restrukturyzacjami, wdrożeniami systemów ERP oraz uruchamianiem nowych przedsięwzięć. W ciągu ostatnich lat brał udział w kilkunastu projektach związanych z wykupem firm, restrukturyzacjami oraz pozyskiwaniem finansowania. W chwili obecnej pełni funkcję członka zarządu spółki.

Zrealizowane projekty

Leszek Piaskowski i Robert Kitłowski osobiście prowadzili lub byli aktywnie zaangażowani w realizację kilkudziesięciu inwestycjach kapitałowych. Zapraszamy do kontaktu celem uzyskania referencji.